Městská knihovna Železná Ruda : JAK TO CHODÍ V KNIHOVNĚ

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Jak to chodí v knihovně

Jak to chodí v knihovně

 

Milí čtenáři,

i v novém roce najdete knihovnu v přízemí základní školy, otevřeno má v pondělí a v úterý od 12:00 do 18:00 hodin.  Knihovna má svoje internetové stránky: www.knihovnaruda.cz. Na těchto stránkách naleznete on-line katalog, kde se můžete podívat, zda je Vámi hledaná kniha v knihovně, na novinky, které přibyly do knihovny a v neposlední řadě i na vaše čtenářské konto, z kterého můžete své výpůjčku knih prodloužit, nebo se podívat na seznam knih, které už jste četli.

Další možností, jak výpůjčku prodloužit je zavolat na telefonní číslo knihovny: 376 387 023 nebo můžete napsat svůj dotaz či žádost o prodloužení na emailovou adresu: knihovnaruda@tiscali.cz

Knihovnu najdete i na facebooku, kam jsou pravidelně umisťovány knihovnické akce, fotky a informace o nových knihách. Do vyhledávače stačí zadat „Městská knihovna Železná Ruda“.

Roční čtenářský poplatek pro dospělého činí 100,- Kč, pro děti a důchodce 50,- Kč. Každý rok se knihovna první týden v říjnu účastní celorepublikové akce, která má název „Týden knihoven“, kdy mají čtenáři možnost registrace či prodloužení svého čtenářského průkazu zdarma.

Knihy se půjčují na měsíc, pokud si čtenář výpůjčku knihy včas prodlouží, může ji mít doma až tři měsíce. Za první upomínku je poplatek 10,- Kč, za druhou upomínku 20,- Kč, třetí upomínka činí 50,- Kč a poté následuje už jen výzva k zaplacení dlužné částky ve výši 100,- Kč.

Při ztrátě nebo poškození vypůjčeného dokumentu je čtenář povinen nahradit výpůjčku stejným titulem nebo uhradit cenu dokument a výlohy za knihovnické zpracování ve výši:

* hodnota dokumentu

* + 50% původní ceny knihovní jednotky za znehodnocené knihovnické zpracování

* + 10,- Kč manipulační poplatek

 

Knihovnické služby

* Veřejná stanice internetu

* Laminování

* Tisk

* Kopírování

* Předvánoční prodej knih

* Objednávky knih dětem s nižší cenou z katalogů Albatros, Fragment či Mladá fronta

* Rezervace dokumentů dostupných v knihovně

* Pořádání kulturních akcí – v knihovně pravidelně probíhají kulturní a vzdělávací akce pro děti. V loňském roce akce v knihovně navštívilo celkem 474 dětí. 

Mezi největší akce patřila např. Noc s Andersenem, kdy se v knihovně dokonce přespávalo, Noc literatury, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven či Celé Česko čte dětem.

* Výměnný fond Klatovy – Městská knihovna Klatovy zapůjčuje místní knihovně určitý počet knih, čímž přispívá k modernizaci stávajícího fondu. 

* Meziknihovní výpůjční služba – pokud máte zájem o knihu, která v knihovně není, knihovnice knihu vyhledá v jiné knihovně a objedná. Až kniha přijde, stačí si ji jen v knihovně vyzvednout a poté zase přinést, aby kniha mohla být odeslána zpět.

* Půjčování knih a časopisů - knihovní fond se neustále obnovuje a rozrůstá aneb Než se dostane kniha ke čtenáři: 

Knihovnice musí nejprve knihy vyhledat, přečíst si dostupné informace o knihách, poté je objednat, podle daných pravidel a ve speciálním knihovnickém programu knihy katalogizovat, zařadit knihy do žánrů, které jsou v knihovně (např. historická literatura, romány pro ženy, beletrie, naučná, válečná či dobrodružná literatura, knihy pro menší a větší čtenáře), na přední stranu knihy je nalepen kód, pod kterým bude kniha v knihovně dostupná, na hřbet knihy se dále lepí počáteční písmeno autora, nebo pokud se jedná o naučnou literaturu, tak se nalepuje číslo dle „Třídění naučné literatury podle národní knihovny ČR“. 

Dále je nutno knihu orazítkovat. Za stranu, kde je název knihy, je umístěno první razítko knihovny spolu s číslem kódu, který je na titulní straně knihy, razítko je poté umístěno na každou stranu, kde se objevuje číslo 17, poslední razítko se dává na závěr knihy. 

V konečné fázi se v knihovně rozehřeje pájka a kniha je obalena do speciální knihovnické fólie.

 

Na rok 2016 je vymyšlena a naplánována akce „12 předsevzetí“, díky níž do každé knihovnické sekce přibyde spousta nových a krásných knih. 

 

Stav knihovního fondu Městské knihovny Železná Ruda činil k 31. 12. 2015 11 330 svazků, z čehož 8 737 představuje krásná literatura a 2 593 svazky literatura naučná. Přírůstky za rok 2015 činily 419 knih, naproti tomu úbytků bylo 108. V knihovním fondu je také k dispozici 21 druhů časopisů.

 

Registrovaných čtenářů bylo v minulém roce 208, z toho do dvanácti let 112. Čtenáři navštívili knihovnu celkem 3 789 krát a půjčili si 6 124 knih.

 

Doufám, že čtenářů i přečtených knih v tomto roce opět přibyde a že stávající čtenáři zachovají knihovně svoji přízeň – 

- za což Vám děkuje knihovnice

        Aneta Šárka Soukupová