Městská knihovna Železná Ruda : 88 000 KČ DO KNIHOVNY!

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

88 000 Kč do knihovny!

 

Na podzim loňského roku proběhlo školení knihovníků v Městské knihovně Klatovy. Jedním z bodů tohoto školení bylo i upozornění, že Ministerstvo kultury vyhlásilo další ročník příjmu žádostí o dotace. Tehdy byla polovina října, projekty se měly odevzdat do desátého prosince. Nejprve bylo nutné zajistit povolení od zaměstnavatele, aby vůbec mohl být projekt podán. Zaměstnavatel, respektive zřizovatel, se totiž podílí na konečném financování projektu třiceti procenty, zbývajících 70 % hradí Ministerstvo kultury (pokud samozřejmě projekt schválí). 

Knihovnice si mohou vybrat ze dvou dotačních programů: K21 (Knihovna 21. století) a VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven, podprogram 3). Vybrala jsem si VISK 3, který se zaměřuje na vybavení knihoven z technické stránky. Bohužel na to, co se v knihovně využívá nejvíce, tedy knihy a nábytek, se dotace shánějí těžko. I když o přísun knih do knihovny zdarma se stará projekt Česká knihovna, který také již několik let využíváme.

Cílem mého projektu byl nejprve projektor s plátnem, ale byla jsem upozorněna na to, že existují interaktivní tabule, které svojí funkčností nejen projektor s plátnem hravě nahradí, ale mají i další moderní funkce navíc, včetně toho, že se na ně dá psát. Což mě nadchlo, protože pořádám v knihovně hodně hravých akcí pro děti a tuto stránku tabule bychom určitě využili. Dostala jsem také radu ohledně konkrétního modelu tabule a už jsem mohla psát. Nedělala jsem ale projekt sama. O vyplnění údajů o zaměstnavateli a o finanční stránku projektu se postarala paní Lucie Hejtmánková ze stavebního úřadu, za což jí velmi děkuji. Ráda bych také poděkovala Městu Železná Ruda za doplacení zbylých třiceti procent projektu.

Po odeslání všech náležitostí projektu v řádném termínu už nezbylo nic jiného, než čekat, zda Ministerstvo kultury žádost schválí. Na konci března letošního roku jsme se dozvěděli  radostnou  zprávu, že náš projekt byl schválen a budou nám zaslány finance v plné výši, o kterou jsme usilovali (88 000 Kč). Ministerstvo kultury ne vždy projektantům vyhoví a schválí třeba jen část financí, o které se žádá. 

Do konce tohoto roku je tedy prostor pro koupi a instalaci nové interaktivní tabule, kterou jak doufám, hojně využijeme!  

 


         Aneta Šárka Soukupová

         knihovnice