Městská knihovna Železná Ruda : LEDEN V KNIHOVNĚ

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Leden v knihovně

 

Z a č á t k e m

ledna knihovna

obdržela

katalogy Albatros

Zima

2020 a Mladá

fronta Zima 2020. Ty byly dětem rozdány

7. 1. 2020. Knihy mohly děti objednávat do

31. 1. 2020. Velkou výhodou tohoto systému je

neplacené poštovné a nižší katalogové ceny.

V lednu se také knihovna přihlásila do známé

akce „Noc s Andersenem“, která proběhne

koncem března nebo začátkem dubna 2020.

Knihovna je taktéž zapojena do projektu ŠKOLA

NARUBY. Na toto téma se děti mohou těšit

v knihovně již v únoru. Více informací bude podáno

nejen čtenářům, ale i rodičům dětí zatím

1. a 2. třídy a z mateřské školky Sluníček

a Broučků v průběhu února/března.

V úterý 28. 1. se do knihovny vrátila sedmá

třída. Měli jsme nějaké „resty“ z konce minulého

roku, takže bylo na čase je napravit. Zabývali

jsme se knihou z jejich povinné četby a jejím

hlavním hrdinou Harrym Potterem. Opravili

jsme si kvíz, který o něm měly děti vyplnit. Ze

správných odpovědí nám vyšla tajenka: „Pro

spořádanou mysl je smrt jen další velké dobrodružství“.

Po dotazu, kdo je autorem tohoto výroku

v sérii s Harrym Potterem a po odpovědi:

„Dalajláma“, se musím smát ještě teď J.

Po sedmé třídě navštívili knihovnu Čmeláčci.

Nejprve jsme si ukazovali barvy v krásné

knize Barvy přírody od Jany Sedláčkové. Poté

každý čmeláček dostal do ruky pastelku a měl

říct, jakou má barvu a zda tuto barvu má nějaká

část jeho oblečení. Dále jsme si přečetli říkanku

o Amálce, která navlékala modré, žluté a červené

korálky. Děti jí pak měly za úkol korálky

dokreslit na šňůrku a vybarvit je těmito třemi

barvičkami.

Čmeláčci se také u sebe ve třídě

učí poznávat ptáčky, takže dnes

našli mezi knihami i krmítko jak

s ptáčky papírovými, tak dřevěnými.

Ukázali jsme si ty nejběžněji

se vyskytující v krmítku: vrabce

a sýkorky. Na ukázku pak měli

v knihovně straku, žluvu a kosa.

Na příští návštěvu knihovny mají

děti mimo jiné slíbené čtení o kosích

bratrech.

Závěrem návštěvy děti dostaly

něco dobrého na zub a omalovánky

ptáčka v krmítku, které až vymalují,

pozvou knihovnici a ta se

může přijít výkresy pokochat.

V pátek, 31. 1., jsme se, historicky

poprvé, sešli v klubu ŽeRu

knihy (Železnorudský čtenářský

klub) nad knihou Poslední aristokratka,

kterou si účastníci klubu

přečetli již doma, a v knihovně už

se o knize jen diskutovalo.

Abychom si knihu oživili, čekala

na čtenáře nejprve křížovka,

kam měli doplňovat údaje, které

se dočetli v Poslední aristokratce.

V tajence vyšel název druhého dílu této série –

Aristokratka ve varu.

Abychom se seznámili i s autorem uvedené

knihy (Evžen Boček), přečetli jsme si ve zkratce

jeho životopis. Za zmínku určitě stojí, že za knihu

Poslední aristokratka dostal Cenu Miloslava

Švandrlíka a pracuje jako kastelán milotického

zámku spravovaného Národním památkovým

ústavem. Zmíněna byla i jeho kniha Deník kastelána,

kterou napsal pod pseudonymem Jan

Bittner.

Na iDnes.cz/zpravodajství z kultury vyšel

s panem Bočkem rozhovor, ve kterém jsme se

dočetli odpovědi na mnoho našich otázek (i na

tu, zda Helenka Vondráčková nějak reagovala

na popis její svatby v knize J ).

Zbytek večera už tvořilo jen povídání si

o knize a zvídavé dotazy a názory na tuto humoristickou

knihu.

Nad druhou přečtenou knihou se sejdeme

28. února opět v městské knihovně.

Tentokrát se bude jednat o knihu Malé ženy/

Louisa May Alcott.

Na měsíc únor není žádné plánované uzavření

knihovny.

Aneta Šárka Soukupová, knihovnice