Městská knihovna Železná Ruda : ŘÍJEN V KNIHOVNĚ

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Říjen v knihovně

 

Říjen v knihovně

 

7. 10. navštívila knihovnu třetí třída zdejší základní školy. Před vstupem do knihovny si děti zahrály loterii a jen pět z nich vyhrálo zlatý kupon, díky němuž mohly vstoupit. Aby to ostatním ale nebylo líto, výherci si mohli s sebou vzít 3-4 kamarády. Přesně tak tomu bylo i v knize Karlík a továrna na čokoládu, kterou děti ve škole čtou a na jejíž motivy se konala i celá hodina strávená dětmi v knihovně. 

Zahráli jsme si vědomostní kvíz o dané knize. Všichni dostali sladkou odměnu, vítězové dostali něco navíc. Popovídali jsme si o tom, co a kdy děti čtou, co je kromě čtení baví. Děti byly seznámeny s knihovnou a s Týdnem knihoven. Hodina utekla jako voda a už se mohla chystat další třída.

8. 10. přišla druhá třída a zůstala hned hodinu a půl. Nejdříve jsme se představili a pak se děti pustily do čtení, aby ukázaly, jak krásně už to umí. Přečetly celou kapitolu z knihy Policejní křeček od Daniely Krolupperové a dozvěděly se jedno z dalších dobrodružství křečka Bruna, který umí mluvit. 

Po čtení pro ně byla připravena křížovka, kam doplňovaly údaje, které už se dozvěděly z knihy. V tajence vyšlo: Zámecký zloděj, což je další díl Policejního křečka, a na který se mohou těšit při další návštěvě knihovny. Při odchodu dostali všichni za krásné čtení malou odměnu. 

A protože jsou v první třídě začínající čtenáři, nemohla chybět v knihovně v měsíci říjnu ani první třída. Žáčci byli seznámeni s tím, jak to chodí v knihovně, kde mají hledat knihy pro svoji věkovou kategorii, jak se ke knihám chovat. Dostali také přihlášku do knihovny. Spousta z nich pak využila Týden knihoven a zaregistrovali se zdarma. Prvňáčci už umí také nějaké to písmenko, takže jsme si ukázali knihy, které na dané písmenko začínají a nahlas si ho přečetli. Na to navázali doplňovačkou, kde právě uplatnili písmenka U, S, A, B a O. Vše vyplnili správně a dostali odměnu. Na závěr jsme si přečetli vtipnou pohádku Kuba praštěný škubánkem, u které jsme se hodně nasmáli. 

Knihovnické akce konané v měsíci říjnu zakončila 23. 10. školková třída Čmeláčci. Ti byli přivítáni a provedeni po knihovně. Po usazení na polštářky jsme si přečetli básničku o drakovi a poté i vymyšlenou pohádku O třech smutných dracích. Dráčkové si létali všude možně po světe, ale na zimu se potřebovali někde schovat, tak se rozhodli pro knihovnu v Železné Rudě. Na chodbě potkali další draky, kteří už tam bydleli a velice se obdivovali jejich mašličkám uvázaným na provázku. Byli velice smutní, že oni takové mašličky nemají. Čmeláčci jim ale slíbili, že jim mašličky namalují. Po navěšení barevných mašliček se přijdou podívat do knihovny, jak krásně se draci usmívají a nejsou vůbec smutní. 

To jsou tedy knihovnické akce za měsíc říjen. V listopadu se do knihovny může těšit 4., 5. a 6. třída a Sluníčka ze školky. 

Týden knihoven

Od 21. do 23. 10. se konal v knihovně Týden knihoven. Se souhlasem města Železná Ruda se čtenáři v tomto měsíci mohli nově zdarma zaregistrovat, nebo

prodloužit stávající registraci, obnovit zdarma ztracenou průkazku nebo si nechat smazat pokuty za knihovnické „prohřešky“. 

Tuto akci využili zejména prvňáčci pro svoji první kartičku do knihovny. Celkem bylo vydáno 13 nových kartiček, 35 čtenářů si obnovilo členství v knihovně, pokuty za prohřešky byly mazány jen nepatrně, náhrady za ztracené průkazky také byly řešeny jen minimálně.

Objednávky z katalogů

V polovině měsíce října byly dětem rozdány katalogy Albatros, Fragment, Egmont a Mladá fronta plné krásných knížek. Bohužel ne na všechny se dostaly všechny 4 katalogy, od příští várky už jsou ale počty upraveny. Všechny 4 katalogy jsou k nahlédnutí v knihovně. Pokud si dítko vybere knihu, teď aktuálně třeba knihu pod stromeček, vyplní s rodiči objednávkový list vzadu v katalogu. Rodiče poté objednávkový list odevzdají Ježíškovi prostřednictvím knihovny, nebo ho vhodí do schránky u dveří do knihovny (pozor, NE vchodových!). Knihy nyní můžete objednávat do 22. 11. 2019. Knihovna vše potřebné zařídí s patřičnou diskrétností, aby vše klaplo a pod stromečkem se našla ta správná kniha. 

Albatros chodí 5x ročně, Fragment a Mladá fronta 4x, Egmont a Humbook 1x, Pohádková školka 2x. Velkou výhodou je, že pokud objednáváte i jen jednu knihu, nemusíte platit poštovné. O objednání a vyřízení objednávky bude postaráno. V Železné Rudě nám zatím knihkupectví chybí, proto se mi tato varianta zdá jako vhodná alternativa. Přísun knih bude po celý rok, takže je můžete využívat jako krásné dárky dětem při každé vhodné příležitosti. 

 

V listopadu připadá státní svátek na neděli, takže v knihovně není plánovaná žádná mimořádná zavírací doba. Hezké podzimní dny Vám přeje

 

        Aneta Šárka Soukupová