Městská knihovna Železná Ruda : CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Celé Česko čte dětem

I v knihovně čteme dětem. A děti čtou v knihovně.

V prvních červnových dnech se naše knihovna připojila k celostátní kampani Celé Česko čte dětem a připravila program k akci Týden čtení v knihovně. Četlo se z novinek dětské literatury, pořádaly se soutěže a tvořilo se.

Hlavním bodem programu bylo pak pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci první třídy s třídní učitelkou Mgr. Janou Proškovou přišli do knihovny ukázat, jak se za necelý rok naučili pěkně číst. Knihovna se pro tento okamžik proměnila na Knížectví knih, ve které vládne kněžna Knihovnice. Na oficiální návštěvu zavítal i sám král Ctirad, který udělil kouzelnici Učitelnici Řád zlaté knihy, protože své učně dokázala mávnutím kouzelného proutku naučit číst. Ti pak slavnostně složili slib, že budou pokračovat v pilování čtení, knih si budou vážit a o každé pěkné knížce povědí svým kamarádům. Následně byli za zvuků slavnostních fanfár pasováni na čtenáře. Obdrželi knihu, pamětní list a snad i pěkný zážitek.