Městská knihovna Železná Ruda : ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2019

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Čtenářská soutěž 2019

Poslední dubnové dny se v knihovně konala čtenářská soutěž. Účastnili se žáci první, druhé a třetí třídy ZŠ. V každé třídě byli diplomem ocenění tři nejlepší, malý dáreček a pochvalu ale dostali úplně všichni.

Vybrat vítěze není jednoduché. S někým zamává nervozita a na někoho také může vyjít náročnější text. Takže platí stejné zákonitosti, jako u jiných soutěží. Nejdůležitější je trénování, svou roli ale hraje i talent, štěstí, psychika a vůbec momentální forma. No a pak záleží i na porotě (knihovnice a třídní učitelka), ta taky není neomylná, i když se může sebevíc snažit.

Děti z první třídy četly úryvky z knihy Bohumila Říhy: Vítek. Původně měl každý číst jednu až dvě věty, jenže děti četly tak pěkně, že pro ně nakonec nebyl problém celý odstavec.

Ve druhé a třetí třídě si žáci losovali papírky, z nichž měli přečíst jednoduchou hádanku. Ostatní děti nadšeně hádaly, takže se dá říci, že obecenstvo bylo pozorné a důvtipné.

Všichni čtenáři mě skutečně mile překvapili a já doufám, že budou i nadále pilně trénovat. Protože příště může vyhrát úplně někdo jiný!

Výsledky školního kola čtenářské soutěže

1.třída

2.třída

3.třída

1.

Jáchym Filip

1.

Lucie Tomanová

1.

Kateřina Mosingerová

2.

Albert Bauer

2.

Alena Oudová

2.

Matěj Chmelenský

3.

Věra Seidlová

3.

Antonín Frencl

3.

Zora Částková

Poznámka: Školním kolem soutěž končí, knihovny v Nýrsku a Klatovech se rozhodly, že další kola už pořádat nebudou.

Petra Demjanová, knihovnice