Městská knihovna Železná Ruda : SOUTĚŽ VE ČTENÍ

Městská knihovna

Zahradní 403
340 04 Železná Ruda

Tel: 376 387 023
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

Soutěž ve čtení

 

Soutěž ve čtení

11. 5. 2016 se v knihovně v Nýrsku konalo první kolo „Soutěže ve čtení“. Železnou Rudu za první třídu reprezentovala Laura Kulštejnová a Dana Nguyenová, za druhou třídu Jan Chalupský a Jakub Valdman a za třetí třídu Simona Podlešáková a Agáta Pospíšilová.

V osm hodin ráno začalo klání nejlepších čtenářů z Nýrska a blízkého okolí. Děti zasedly před tříčlennou porotu, která hodnotila jejich čtenářské výkony, a před celou řadu dětí a dospělých z ostatních škol. Jak si jistě dovedete představit, není vůbec lehké vystoupit před tolika lidmi. 

Děti ze Železné Rudy se toho ovšem nezalekly a krásně přečetly daný text. Konkurence ovšem tentokrát byla veliká a tak na stupních vítězů stanula pouze Laura Kulštejnová, která vybojovala krásné třetí místo!

Děti z první třídy bohužel do druhého kola, které se koná v Klatovech, nepostupují. Jely si to pouze vyzkoušet, aby další rok již věděly, jak to chodí. Pokud Laura zůstane tak pilnou čtenářkou, jako je dosud, určitě jí všichni budeme příští rok držet palce, aby mohla číst i v Klatovech.

Jak už bylo řečeno, všichni naši reprezentanti četli krásně, proto si zasloužili pochvalu a sladkou, zmrzlinkovskou odměnu. Všem ještě jednou gratuluji a přeji hodně přečtených knih a čtenářských úspěchů!

18. 5. 2016 proběhla porada profesionálních knihovníků v Knihovně městyse Chudenice. Nejprve jsme se sešli v klatovské knihovně a poté se společně odebrali do Chudenic, kde nás slavnostně přivítal starosta i místostarosta městyse Chudenice. Ve své řeči mimo jiné uvedli, jak je knihovna pro danou oblast důležitá pro svou kulturní i společenskou hodnotu.

Následovala prohlídka knihovny a poté, již u řádného zasedání, byly probrány personální změny v regionálním oddělení, přehled o činnosti za rok 2015, možnost dotací pro rok 2016 – VISK3 a K21, projekt Česká knihovna 2016 a čerpání knih, nabídka školení a formulářů, revize, výměnné soubory a nechyběly ani informace paní ředitelky Měk Klatovy.

V měsíci květnu jsme v rámci „předsevzetí“ sportovali – v knihovně je celá řada knih o různých druzích cvičení, zdravém způsobu života i meditaci, relaxaci a uvolnění. V červnu budeme číst klasická díla a proto červnové předsevzetí zní: přečtu si klasiku!

V knihovně najdete v „novém kabátku“ např. díla: Kulička (Guy de Maupassant), Petr a Lucie (Romain Rolland), Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde), Sto sonetů Lauře (Petrarca) či Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj) a desítky dalších klasických děl.

V červnu a o prázdninách bude knihovna mimo provoz:

20. – 21. 6. 2016

25. – 26. 7. 2016

1. – 2. 8. 2016

8. – 9. 8. 2016

15. – 16. 8 2016 

V ostatních pondělních a úterních dnech bude otevřeno tak, jak jste zvyklí, a to 12:00 – 18:00

hod.

 

Krásné letní a sluníčkové dny Vám přeje 

 

         Aneta Šárka Soukupová

                   knihovnice